Styremedlem

Nora Abelsen Lorentzen

Nora Abelsen Lorentzen

Nora Abelsen Lorentzen bor i Svolvær og er leder i AUF Vågan. Nora står på 7.plass på vår kommunevalgliste og går siste året på videregående skole.
"Jeg brenner for en styrket skolehelsetjeneste. Ungdom møter i dag ofte en stengt dør eller beskjeden om å gå inn på ung.no når de besøker helsetjenesten på skolen. Jeg vil at det skal være flere kvalifiserte helsesykepleiere på skolen, som er tilgjengelig hver dag, slik at elever som trenger hjelp ikke møter på en stengt dør."