Nestleder

John-Arne Jakobsen

John-Arne Jakobsen

John Arne Jakobsen (60) bor i Svolvær og jobber som gjeldsrådgiver i NAV. John Arne har hatt svært mange verv innen idretten og mye engasjement innen frivillig arbeid.
" Jeg brenner mest for et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom, større fokus på miljø og mulighet for flere å få eie egen bolig"