Styremedlem

Thor Arne Pedersen

Thor Arne Pedersen

Thor Arne Pedersen er 70 år, bosatt i Svolvær og pensjonist. Thor Arne arbeidet i mange år i Norges Råfisklag og han har vært aktiv i idrettsmiljøet, ikke minst innen friidrett.
"Jeg er spesielt interessert i fiskeripolitikk og næringspolitikk. Forholdene for turistutviklingen må legges bedre tilrette av kommunen. Markagrensene vi har i dag bør ikke utvides."