Representant

Holger Pedersen

Holger Pedersen

Bli bedre kjent med Holger Pedersen:

Holger Pedersen er fisker og bor i Henningsvær og er vår varaordførerkandidat.
Holger har hatt ulike tillitsverv i partiet de siste 30 år og sitter i dag i kommunestyret og NPU. Omtrent like lenge har Holger Pedersen arbeidet for et oljefritt LoVeSe.🐟
"Jeg er svært opptatt av arbeiderpartiets fordelingspolitikk og grunnverdier i tillegg til at næringspolitikk ligger meg nært"