Om Vågan Arbeiderparti

Vågan Arbeiderparti


Styret

  • Marit Krane Meby

    Marit Meby (23) er fra Svolvær. Hun studerer markedsføring. " Jeg ønsker at Svolvær og Vågan skal være for alle, da må vi ha en god og inkluderende boligpolitikk som gjør det mulig for oss unge å etablere oss her"

  • Oddrun Ellingsen Storhaug bor i Svolvær og jobber som butikkmedarbeider. Oddrun er vår 5.kandidat og nestleder i Vågan Arbeiderparti "Jeg tror på et samfunn der alle må få mulighet til å bidra, menneskene i samfunnet er den største ressursen vi har – det er folk som skaper både skoler, sykehus og veier"

  • Nora Abelsen Lorentzen bor i Svolvær og er leder i AUF Vågan. Nora står på 7.plass på vår kommunevalgliste og går siste året på videregående skole. "Jeg brenner for en styrket skolehelsetjeneste. Ungdom møter i dag ofte en stengt dør eller beskjeden om å gå inn på ung.no når de besøker helsetjenesten på skolen. Jeg vil at det skal være flere kvalifiserte helsesykepleiere på skolen, som er tilgjengelig hver dag, slik at elever som trenger hjelp ikke møter på en stengt dør."

  • Harry Strøm

    Harry Strøm bor i Svolvær. Han er avdelingsleder på yrkesfag (TIP) ved Aust-Lofoten Videregående Skole. Harry har i alle år deltatt aktivt i frivillig arbeid, ikke minst gjennom mangeårig innsats i Svolvær Røde Kors Hjelpekors og Svolvær Alpine redningsgruppe. "«Jeg tenker at reiselivet er blitt en av våre primærnæringen med Svolvær som et naturlig nav og senter for turismen i Lofoten. Reiselivet genererer arbeidsplasser også til industri og servicenæringer. Der nok av fjell og turmuligheter for alle. Det er fullt mulig å ivareta Lofotens natur og særpreg selv om turismen øker - det er kun snakk om tilrettelegging og planlegging.»

Lokallag i Vågan Arbeiderparti

  • Austre Molla Arbeiderlag

  • Laukvik Arbeiderlag