Om Vågan Arbeiderparti

Vågan Arbeiderparti


Styret

  • Oddrun Ellingsen Storhaug bor i Svolvær og jobber som butikkmedarbeider. Oddrun er vår 5.kandidat og nestleder i Vågan Arbeiderparti "Jeg tror på et samfunn der alle må få mulighet til å bidra, menneskene i samfunnet er den største ressursen vi har – det er folk som skaper både skoler, sykehus og veier"

  • Thor Arne Pedersen er 70 år, bosatt i Svolvær og pensjonist. Thor Arne arbeidet i mange år i Norges Råfisklag og han har vært aktiv i idrettsmiljøet, ikke minst innen friidrett. "Jeg er spesielt interessert i fiskeripolitikk og næringspolitikk. Forholdene for turistutviklingen må legges bedre tilrette av kommunen. Markagrensene vi har i dag bør ikke utvides."

  • 3.kandidat Kjersti Delp er bonde og bor på Delp (Laukvik)

  • Kjell Einar Kristiansen bor i Kabelvåg og arbeider som rådgiver i Kystverket. Kjell Einar er aktiv i fagbevegelsen og er avdelingsleder i Norsk Arbeidsmannsforbund i Nordland. "Som fagorganisert er jeg opptatt av arbeid til alle, økt kamp mot arbeidskriminalitet og sosial dumping. Vi må stille krav til seriøsitet i kommunale innkjøp og kontrakter"

  • Nora Abelsen Lorentzen bor i Svolvær og er leder i AUF Vågan. Nora står på 7.plass på vår kommunevalgliste og går siste året på videregående skole. "Jeg brenner for en styrket skolehelsetjeneste. Ungdom møter i dag ofte en stengt dør eller beskjeden om å gå inn på ung.no når de besøker helsetjenesten på skolen. Jeg vil at det skal være flere kvalifiserte helsesykepleiere på skolen, som er tilgjengelig hver dag, slik at elever som trenger hjelp ikke møter på en stengt dør."

  • Siri Esperø ( 45) er fra Kabelvåg og jobber som kirkeverge i Vågan. "Jeg brenner for like og gode oppvekstvilkår for våre barn og unge, samt aktive, målrettede tiltak og lavterskeltilbud for de som trenger ei håndsrekning i hverdagen"

Lokallag i Vågan Arbeiderparti

  • Austre Molla Arbeiderlag

  • Kabelvåg og Vestre Vågan Arbeiderlag

  • Laukvik Arbeiderlag