Om Vågan Arbeiderparti

Vågan Arbeiderparti


Styret

  • Marit Krane Meby

    Marit Meby (23) er fra Svolvær. Hun studerer markedsføring. " Jeg ønsker at Svolvær og Vågan skal være for alle, da må vi ha en god og inkluderende boligpolitikk som gjør det mulig for oss unge å etablere oss her"

  • Oddrun Ellingsen Storhaug bor i Svolvær og jobber som butikkmedarbeider. Oddrun er vår 5.kandidat og nestleder i Vågan Arbeiderparti "Jeg tror på et samfunn der alle må få mulighet til å bidra, menneskene i samfunnet er den største ressursen vi har – det er folk som skaper både skoler, sykehus og veier"

  • Marit Olsen

  • Harry Strøm

    Harry Strøm bor i Svolvær. Han er avdelingsleder på yrkesfag (TIP) ved Aust-Lofoten Videregående Skole. Harry har i alle år deltatt aktivt i frivillig arbeid, ikke minst gjennom mangeårig innsats i Svolvær Røde Kors Hjelpekors og Svolvær Alpine redningsgruppe. "«Jeg tenker at reiselivet er blitt en av våre primærnæringen med Svolvær som et naturlig nav og senter for turismen i Lofoten. Reiselivet genererer arbeidsplasser også til industri og servicenæringer. Der nok av fjell og turmuligheter for alle. Det er fullt mulig å ivareta Lofotens natur og særpreg selv om turismen øker - det er kun snakk om tilrettelegging og planlegging.»

Lokallag i Vågan Arbeiderparti

  • Austre Molla Arbeiderlag

  • Laukvik Arbeiderlag