Våre politikere


Kandidater

 • Marit Olsen (54) er opprinnelig fra Melbu, men har bodd i Svolvær siden 1996. Hun jobber i Kystverket og har 2 barn. Marit har vært aktiv i hjelpekorpset og Røde Kors fra hun var 15 år og fram til nå, og var også aktiv i Hadsel AUF på 80-tallet. Marit er leder av fagforeningen Tekna i Kystverket.

 • Kjell Einar Kristiansen bor i Kabelvåg og arbeider som rådgiver i Kystverket. Kjell Einar er aktiv i fagbevegelsen og er avdelingsleder i Norsk Arbeidsmannsforbund i Nordland. "Som fagorganisert er jeg opptatt av arbeid til alle, økt kamp mot arbeidskriminalitet og sosial dumping. Vi må stille krav til seriøsitet i kommunale innkjøp og kontrakter"

 • Ann Jorunn Olsen

 • Beate Hardy

 • Birgitte Hegrem

 • Bjørnar Krane

 • Christer Jakobsen

  Christer Jakobsen bor i Kabelvåg. Han er utdannet barne og ungdomsarbeider og jobber i Nordlys Barnehage. Christer har flere verv i Fagforbundet og er en bowler i toppklasse.

 • Geir Erling Westeng

 • Harry Strøm

  Harry Strøm bor i Svolvær. Han er avdelingsleder på yrkesfag (TIP) ved Aust-Lofoten Videregående Skole. Harry har i alle år deltatt aktivt i frivillig arbeid, ikke minst gjennom mangeårig innsats i Svolvær Røde Kors Hjelpekors og Svolvær Alpine redningsgruppe. "«Jeg tenker at reiselivet er blitt en av våre primærnæringen med Svolvær som et naturlig nav og senter for turismen i Lofoten. Reiselivet genererer arbeidsplasser også til industri og servicenæringer. Der nok av fjell og turmuligheter for alle. Det er fullt mulig å ivareta Lofotens natur og særpreg selv om turismen øker - det er kun snakk om tilrettelegging og planlegging.»

 • Hilde Bergitte Amundsen Wahl

 • Holger Pedersen er fisker og bor i Henningsvær og er vår varaordførerkandidat. Holger har hatt ulike tillitsverv i partiet de siste 30 år og sitter i dag i kommunestyret og NPU. Omtrent like lenge har Holger Pedersen arbeidet for et oljefritt LoVeSe.🐟 "Jeg er svært opptatt av arbeiderpartiets fordelingspolitikk og grunnverdier i tillegg til at næringspolitikk ligger meg nært"

 • Joan Krogstad

  Joan er født og oppvokst i Svolvær og jobber på økonomiavdelingen i Vågan kommune som økonomikonsulent. hun har i alle sine voksne år deltatt i frivillig arbeid. Pr dags dato sitter hun som yrkesseksjonsleder for kontor og administrasjon, samt at hun er plasstillitsvalgt på rådhuset og deltar i en arbeidsgruppe nasjonalt gjennom Fagforbundet. Hun har også noen mindre verv som kasserer og brenner litt for Molladagan - finaste plassen.

 • Joe Andre Nilsen

  Joe Andre Nilsen er vår listekandidat nr 10. Joe Andre er leder i Svolvær Arbeidersamfunn og sitter i styret til Fellesforbundet til nordre Nordland og Troms «Jeg er 50 år bosatt i Kabelvåg og har jobbet i verkstedindustrien i 18 år og er godt integrert i miljøet der og i systemet som påvirker arbeidslivet og er samtidig med i det som fagbevegelsens grunnpilar er bygd på. N+ jobber jeg som maskinkjører og ser utviklingen i all type næringer på nært hold Jeg er også opptatt av det som vi alle ønsker oss ,en verdig og en trygg alderdom, som faktisk vil være noe å se fram til etter et langt liv i jobb og ellers. God eldreomsorg og inkluderende og trygge arbeidsplasser! og Jeg er opptatt av at arbeidstakere skal ha gode arbeidsforhold, lønn og jobb. Og å styrke mer å sikre mer til den fantastiske industrien vi har i dag og fremtidens industri sammen med turismen og fiskere.»

 • Johan Gundersen

 • John-Arne Jakobsen

  John Arne Jakobsen (60) bor i Svolvær og jobber som gjeldsrådgiver i NAV. John Arne har hatt svært mange verv innen idretten og mye engasjement innen frivillig arbeid. " Jeg brenner mest for et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom, større fokus på miljø og mulighet for flere å få eie egen bolig"

 • Karl Maichel Lind

 • Kim Edvardsen

 • 3.kandidat Kjersti Delp er bonde og bor på Delp (Laukvik)

 • Liv er opprinnelig fra Narvik, men flyttet til Kabelvåg i januar 2000. Ble med i partiet i 2007 og ble valgt som varaordfører for perioden 2007-2011. Er opptatt av å legge til rette for kultur, frivillighet og idrett. Gi barna våre gode oppvekstsvilkår samt ta godt vare på våre eldre. Det er viktig at arbeidslivet er trygt og godt og at våre velferdstjenester drives offentlig av kompetente ansatte i faste hele stillinger. Det er også viktig å ta opp kampen mot sosial dumping. Våre unge som skal etablere seg i egne boliger/leiligheter, må få muligheter til å komme inn på boligmarkedet.

 • Marit Krane Meby

  Marit Meby (23) er fra Svolvær. Hun studerer markedsføring. " Jeg ønsker at Svolvær og Vågan skal være for alle, da må vi ha en god og inkluderende boligpolitikk som gjør det mulig for oss unge å etablere oss her"

 • Marit Løberg Utvik

 • Oddrun Ellingsen Storhaug bor i Svolvær og jobber som butikkmedarbeider. Oddrun er vår 5.kandidat og nestleder i Vågan Arbeiderparti "Jeg tror på et samfunn der alle må få mulighet til å bidra, menneskene i samfunnet er den største ressursen vi har – det er folk som skaper både skoler, sykehus og veier"

 • Per-Arne Wahl

 • Roger Kristian Schultz

 • Sidsel Haga Rothli

 • Stein Rasmussen

  Stein Rasmussen bor i Svolvær og er pensjonist. Stein jobbet i Lofotposten store deler av sin yrkeskarriere. Stein har lang fartstid i politikken fra tidligere, blant annet 20 år i kommunestyret og 12 år som leder for hovedutvalget for kultur og oppveksten. Stein var også svært aktiv i arbeidet med å få realisert Lofoten Kulturhus og han er i dag styreleder for Galleri Espolin. Kultur er fremdeles hjertesaken. "Vi må få realisert SKREI opplevelsesenter i Storvågan og satse på kultur generelt i Vågan. Gode kulturopplevelser gir trivsel, bolyst og god helse - det er svært lønnsomt for samfunnet."

 • Thora-Randi Unstad

  Thora-Randi Unstad (30) er opprinnelig fra Vestvågøy, men har bodd i Svolvær siden høsten 2018 med sin mann og tre barn. Hun er utdannet helsefagarbeider og trives godt i møte med mennesker. I dag jobber hun som sekretær i Nordlandssykehuset. Når hun ikke er på jobb er hun aktiv inn i ulike verv, blant annet i FAU, fotball, turn og lignende. Hun brenner for et trygt og godt arbeidsliv med faste, fulle stillinger. Hun brenner for å ta vare på distriktene og miljøet. Som kvinnekontakt gleder hun seg til motivere, rekruttere, heie og fronte viktige kvinnepolitiske saker!

 • Thor Arne Pedersen er 70 år, bosatt i Svolvær og pensjonist. Thor Arne arbeidet i mange år i Norges Råfisklag og han har vært aktiv i idrettsmiljøet, ikke minst innen friidrett. "Jeg er spesielt interessert i fiskeripolitikk og næringspolitikk. Forholdene for turistutviklingen må legges bedre tilrette av kommunen. Markagrensene vi har i dag bør ikke utvides."

 • Torill Hanssen

 • Turid Ringstad


Kommunestyret

 • Vår ordførerkandidat Lena Amalie Hamnes (49) bor i Svolvær og jobber som mattelærer på Aust-Lofoten Videregående Skole. Hun er en aktiv samfunnsdebattant og skrev i 2006 boka "Naken uten fisk" og har blant annet engasjert seg sterkt innen fiskeripolitikk, arbeidet med å realisere LOFAST og Lofoten Kulturhus og ikke minst kampen mot oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. «Klima og miljø er vår tids viktigste sak, vi må ta vårt ansvar lokalt slik at vi tar vare på naturen vår og klimautslippene reduseres. For meg er det ekstra viktig å lytte til innbyggere i Vågan som ikke «roper» høyest og sjelden når avisspaltene. For også i våre lokalsamfunn er det mange som sliter og kjenner på utenforskap. Det være seg ungdom, eldre, psykisk syke, bosatte flyktninger eller de som f.eks sliter økonomisk fordi AAP-ordningen er kuttet. Næringsutvikling og arbeidsplasser er en forutsetning for utvikling og god kommuneøkonomi. Men det må være en utvikling der vi som samfunn og politikere tar styringen over hvilken utvikling vi ønsker i kommunen og i Lofoten. Ikke minst vil jeg være pådriver for en nasjonal fiskeripolitikk som sikrer at fiskeressursene forblir felleskapets eie og der mest mulig av verdiskapinga skjer lokalt. Jeg vil jobbe like hardt for en nasjonal reiselivspolitikk som gjør det mulig å finansiere nødvendig tilrettelegging. Jeg vil kjempe for at vi i Vågan Kommune skal ha en god eldreomsorg der de ansatte tilbys hele, faste stillinger. Jeg vil bli en ordfører for DEG. En ordfører som lytter og som vil jobbe knallhard for at Vågan blir en enda bedre kommune å bo i og at vi blir hørt av de som bestemmer over oss i fylke og stat. Bruk stemmeretten din. Jeg håper du vil stemme på Arbeiderpartiet eller et av partiene som vil bidra til et nytt flertall i Vågan.»

 • Holger Pedersen er fisker og bor i Henningsvær og er vår varaordførerkandidat. Holger har hatt ulike tillitsverv i partiet de siste 30 år og sitter i dag i kommunestyret og NPU. Omtrent like lenge har Holger Pedersen arbeidet for et oljefritt LoVeSe.🐟 "Jeg er svært opptatt av arbeiderpartiets fordelingspolitikk og grunnverdier i tillegg til at næringspolitikk ligger meg nært"

 • Kjell Einar Kristiansen bor i Kabelvåg og arbeider som rådgiver i Kystverket. Kjell Einar er aktiv i fagbevegelsen og er avdelingsleder i Norsk Arbeidsmannsforbund i Nordland. "Som fagorganisert er jeg opptatt av arbeid til alle, økt kamp mot arbeidskriminalitet og sosial dumping. Vi må stille krav til seriøsitet i kommunale innkjøp og kontrakter"

 • Oddrun Ellingsen Storhaug bor i Svolvær og jobber som butikkmedarbeider. Oddrun er vår 5.kandidat og nestleder i Vågan Arbeiderparti "Jeg tror på et samfunn der alle må få mulighet til å bidra, menneskene i samfunnet er den største ressursen vi har – det er folk som skaper både skoler, sykehus og veier"

 • Christer Jakobsen

  Christer Jakobsen bor i Kabelvåg. Han er utdannet barne og ungdomsarbeider og jobber i Nordlys Barnehage. Christer har flere verv i Fagforbundet og er en bowler i toppklasse.


Styret

 • Marit Olsen (54) er opprinnelig fra Melbu, men har bodd i Svolvær siden 1996. Hun jobber i Kystverket og har 2 barn. Marit har vært aktiv i hjelpekorpset og Røde Kors fra hun var 15 år og fram til nå, og var også aktiv i Hadsel AUF på 80-tallet. Marit er leder av fagforeningen Tekna i Kystverket.

 • Liv er opprinnelig fra Narvik, men flyttet til Kabelvåg i januar 2000. Ble med i partiet i 2007 og ble valgt som varaordfører for perioden 2007-2011. Er opptatt av å legge til rette for kultur, frivillighet og idrett. Gi barna våre gode oppvekstsvilkår samt ta godt vare på våre eldre. Det er viktig at arbeidslivet er trygt og godt og at våre velferdstjenester drives offentlig av kompetente ansatte i faste hele stillinger. Det er også viktig å ta opp kampen mot sosial dumping. Våre unge som skal etablere seg i egne boliger/leiligheter, må få muligheter til å komme inn på boligmarkedet.

 • Joan er født og oppvokst i Svolvær og jobber på økonomiavdelingen i Vågan kommune som økonomikonsulent. hun har i alle sine voksne år deltatt i frivillig arbeid. Pr dags dato sitter hun som yrkesseksjonsleder for kontor og administrasjon, samt at hun er plasstillitsvalgt på rådhuset og deltar i en arbeidsgruppe nasjonalt gjennom Fagforbundet. Hun har også noen mindre verv som kasserer og brenner litt for Molladagan - finaste plassen.

 • Harry Strøm

  Harry Strøm bor i Svolvær. Han er avdelingsleder på yrkesfag (TIP) ved Aust-Lofoten Videregående Skole. Harry har i alle år deltatt aktivt i frivillig arbeid, ikke minst gjennom mangeårig innsats i Svolvær Røde Kors Hjelpekors og Svolvær Alpine redningsgruppe. "«Jeg tenker at reiselivet er blitt en av våre primærnæringen med Svolvær som et naturlig nav og senter for turismen i Lofoten. Reiselivet genererer arbeidsplasser også til industri og servicenæringer. Der nok av fjell og turmuligheter for alle. Det er fullt mulig å ivareta Lofotens natur og særpreg selv om turismen øker - det er kun snakk om tilrettelegging og planlegging.»

 • Thora-Randi Unstad (30) er opprinnelig fra Vestvågøy, men har bodd i Svolvær siden høsten 2018 med sin mann og tre barn. Hun er utdannet helsefagarbeider og trives godt i møte med mennesker. I dag jobber hun som sekretær i Nordlandssykehuset. Når hun ikke er på jobb er hun aktiv inn i ulike verv, blant annet i FAU, fotball, turn og lignende. Hun brenner for et trygt og godt arbeidsliv med faste, fulle stillinger. Hun brenner for å ta vare på distriktene og miljøet. Som kvinnekontakt gleder hun seg til motivere, rekruttere, heie og fronte viktige kvinnepolitiske saker!

 • Joe Andre Nilsen

  Joe Andre Nilsen er vår listekandidat nr 10. Joe Andre er leder i Svolvær Arbeidersamfunn og sitter i styret til Fellesforbundet til nordre Nordland og Troms «Jeg er 50 år bosatt i Kabelvåg og har jobbet i verkstedindustrien i 18 år og er godt integrert i miljøet der og i systemet som påvirker arbeidslivet og er samtidig med i det som fagbevegelsens grunnpilar er bygd på. N+ jobber jeg som maskinkjører og ser utviklingen i all type næringer på nært hold Jeg er også opptatt av det som vi alle ønsker oss ,en verdig og en trygg alderdom, som faktisk vil være noe å se fram til etter et langt liv i jobb og ellers. God eldreomsorg og inkluderende og trygge arbeidsplasser! og Jeg er opptatt av at arbeidstakere skal ha gode arbeidsforhold, lønn og jobb. Og å styrke mer å sikre mer til den fantastiske industrien vi har i dag og fremtidens industri sammen med turismen og fiskere.»

 • Vår ordførerkandidat Lena Amalie Hamnes (49) bor i Svolvær og jobber som mattelærer på Aust-Lofoten Videregående Skole. Hun er en aktiv samfunnsdebattant og skrev i 2006 boka "Naken uten fisk" og har blant annet engasjert seg sterkt innen fiskeripolitikk, arbeidet med å realisere LOFAST og Lofoten Kulturhus og ikke minst kampen mot oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. «Klima og miljø er vår tids viktigste sak, vi må ta vårt ansvar lokalt slik at vi tar vare på naturen vår og klimautslippene reduseres. For meg er det ekstra viktig å lytte til innbyggere i Vågan som ikke «roper» høyest og sjelden når avisspaltene. For også i våre lokalsamfunn er det mange som sliter og kjenner på utenforskap. Det være seg ungdom, eldre, psykisk syke, bosatte flyktninger eller de som f.eks sliter økonomisk fordi AAP-ordningen er kuttet. Næringsutvikling og arbeidsplasser er en forutsetning for utvikling og god kommuneøkonomi. Men det må være en utvikling der vi som samfunn og politikere tar styringen over hvilken utvikling vi ønsker i kommunen og i Lofoten. Ikke minst vil jeg være pådriver for en nasjonal fiskeripolitikk som sikrer at fiskeressursene forblir felleskapets eie og der mest mulig av verdiskapinga skjer lokalt. Jeg vil jobbe like hardt for en nasjonal reiselivspolitikk som gjør det mulig å finansiere nødvendig tilrettelegging. Jeg vil kjempe for at vi i Vågan Kommune skal ha en god eldreomsorg der de ansatte tilbys hele, faste stillinger. Jeg vil bli en ordfører for DEG. En ordfører som lytter og som vil jobbe knallhard for at Vågan blir en enda bedre kommune å bo i og at vi blir hørt av de som bestemmer over oss i fylke og stat. Bruk stemmeretten din. Jeg håper du vil stemme på Arbeiderpartiet eller et av partiene som vil bidra til et nytt flertall i Vågan.»

 • Holger Pedersen er fisker og bor i Henningsvær og er vår varaordførerkandidat. Holger har hatt ulike tillitsverv i partiet de siste 30 år og sitter i dag i kommunestyret og NPU. Omtrent like lenge har Holger Pedersen arbeidet for et oljefritt LoVeSe.🐟 "Jeg er svært opptatt av arbeiderpartiets fordelingspolitikk og grunnverdier i tillegg til at næringspolitikk ligger meg nært"

 • Christer Jakobsen

  Christer Jakobsen bor i Kabelvåg. Han er utdannet barne og ungdomsarbeider og jobber i Nordlys Barnehage. Christer har flere verv i Fagforbundet og er en bowler i toppklasse.

 • Kim Edvardsen